Kompleksowe oprogramowanie dla gmin (automatyczna aktualizacja BIP i sprawozdań)

W przeciętnym urzędzie gminnym funkcjonuje około 25 programów, nie licząc pakietów biurowych czy programów antywirusowych. Tylko niektóre są dostarczane przez administrację państwową np.: Źródło, Bestia, Cepik, ePuap. Pozostałe programy: księgowe, podatkowe, elektronicznego obiegu dokumentów, zarządzania gospodarką odpadową, BIP, kadrowo-płacowe, zarządzania oświatą, geodezyjne itd.  są samodzielnie zakapowane i instalowane przez urzędy gminne. Taki stan rzeczy powoduje brak pełnej zgodności pomiędzy programami, konieczność migracji, eksportowania, importowania a czasem przepisywania danych ręcznie pomiędzy programami. Niektórzy dostawcy oprogramowania potrafili opóźniać integrację z konkurencyjnym programem, co mogło być „zachętą” do zakupu ich wersji. Czytaj dalej Kompleksowe oprogramowanie dla gmin (automatyczna aktualizacja BIP i sprawozdań)

QR Cody na dowodach osobistych, ratownictwo medyczne

Ratownicy medyczni wezwani do zdarzenia w którym trzeba udzielić pomocy osobie nieprzytomnej, lub takiej z którą jest utrudniony kontakt, podejmują ryzyko zastosowania niewłaściwej procedury medycznej. Niektóre choroby przewlekłe (choroby serca, endokrynologiczne, uczulenia na niektóre leki, cukrzyca) lub choroby zakaźne (HIV, WZW) wymagają innego traktowania lub po prostu podania leku który ktoś zapominał wziąć.   Czytaj dalej QR Cody na dowodach osobistych, ratownictwo medyczne

Rozdział środków centralnych według faktycznych potrzeb

Formuła klasycznego podziału na gminy miejskie i wiejskie dawno się wyczerpała. Najbogatsze gminy w Polsce to najczęściej gminy wiejskie: Kleszczów, pod Warszawą – Lesznowola. Pomimo tego gminy te korzystają z niektórych przywilejów finansowych np. z tak zwanej „wagi wiejskiej” przy wyliczaniu subwencji oświatowej. Wśród gmin najbiedniejszych również jest najwięcej gmin wiejskich, dla których pomoc być może jest niewystarczająca. Wiele innych gmin borykających się z wyzwaniami finansowymi, małymi szkołami lub gwałtownie rosnącymi potrzebami są przez system niezauważone. Czytaj dalej Rozdział środków centralnych według faktycznych potrzeb

Międzygminne obwody szkolne i międzygminne rozliczanie się za swojego ucznia

Przy granicach poszczególnych gmin powstają nowe osiedla mieszkaniowe. Czasem są to duże osiedla wielorodzinne, z których do podstawowej szkoły obwodowej jest bardzo daleko, natomiast kilkaset metrów dalej jest szkoła w innej gminie. Frustracja rodziców i dzieci jest duża, zwłaszcza gdy widzą podstawówkę innej gminy z okna a do własnej muszą być dowożone lub przemieszczać się bardzo daleko. Czytaj dalej Międzygminne obwody szkolne i międzygminne rozliczanie się za swojego ucznia

Regulator cen dla Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)

Obecne przepisy utrwalają silną pozycję przedsiębiorstw (prywatnych i samorządowych), które na 2012 rok posiadały właściwą decyzję środowiskową. Odpady z gmin mogą trafiać wyłącznie do RIPOKów w konkretnych regionach/podregionach. W Wojewódzkich Planach Gospodarki Odpadami (WPGO) zostały określone maksymalne ilości odpadów które mogą być przetwarzane przez poszczególne instalacje, natomiast wytwarzane ilości odpadów w poszczególnych regionach/podregionach bywają większe. Taka sytuacja powoduje, że RIPOKi często mogą dowolnie kształtować poziom cen, gdyż i tak trafią do nich odpady z danego regionu, których jest po prostu więcej. Co prawda istnieje obowiązek (na żądanie) podania kalkulacji kosztowej ale z uwagi na ogólność zapisów, odpowiedź najczęściej zawiera tylko jedną pozycję: cenę usługi. Czasem gmina jest zmuszona do dostarczania swoich odpadów do bardziej oddalonego i droższego RIPOK pomimo, iż bliżej (ale w innym regionie) znajdować się może tańszy. Na tym rynku nie funkcjonuje wolnorynkowy mechanizm samoregulacji, wytworzyła się struktura podobna do monopolistycznej. Gminy  w ostatnim czasie notują nawet kilkukrotny wzrost cen, niezależny od poziomu opłat środowiskowych lub innych obiektywnych czynników. Czytaj dalej Regulator cen dla Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)

Baza inicjatyw. Przekształcenie obowiązku meldunkowego w centralny rejestr adresów zamieszkania

Celem naszego stowarzyszenia jest między innymi inicjowanie oraz wspieranie inicjatyw, które mogą przełożyć się na poprawę jakości życia naszych mieszkańców, zmniejszą biurokrację czy poprawę efektywności funkcjonowania JST. Poniżej znajduje się roboczy skrót jednej z naszych propozycji. Postaramy się systematycznie informować Was o podobnych inicjatywach na naszej stronie w dziale baza inicjatyw.

Przekształcenie obowiązku meldunkowego w centralny rejestr adresów zamieszania Czytaj dalej Baza inicjatyw. Przekształcenie obowiązku meldunkowego w centralny rejestr adresów zamieszkania

Ankieta dla gmin – ostatnie przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

W związku ze złożeniem doniesienia o możliwości nielegalnego porozumiewania się przedsiębiorców prowadzących RIPOKi, naruszając tym samym zbiorowy interes konsumentów, postanowiliśmy spytać się Państwa jakie są Wasze odczucia w tym zakresie.

Po wypełnieniu prostej ankiety, co zajmie pewnie 2-3 minuty, uzyskają Państwo dostęp do zaktualizowanych (o waszą odpowiedź) danych zbiorczych.

Powodzenia i dziękujemy za wzięcie udziału w ankiecie.

Link do ankiety w odrębnym oknie: https://goo.gl/forms/vQMESALSWr4Mcr3A3

Czytaj dalej Ankieta dla gmin – ostatnie przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

zawiadomienie do UOKiK o zbadanie cen odpadów komunalnych

Wprowadzona w 2013 r. reforma gospodarki odpadowej zakładała szeroko rozumiane korzyści nie tylko dla środowiska ale przede wszystkim dla mieszkańców. Obsługa całych rejonów (dzielnic, miejscowości, osiedli) przez jeden wyłoniony w przetargu podmiot miała między innymi obniżyć koszty logistyczne, uporządkować system poprzez czytelne wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za odbiór. Ustalanie opłaty za odbiór odpadów w wysokości niezależnej od faktycznej ilości wytworzonych miało zniechęcić do pozbywania się domowych śmieci poza systemem. Obowiązkowe zróżnicowanie wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie lub zmieszanych miało być bodźcem do lepszej segregacji, większego odzysku surowców wtórnych przez co przynieść korzyści ekonomiczne dla mieszkańców i korzyści dla środowiska. Wskazanie Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych jako jedynej instalacji do której może trafić strumień odpadów komunalnych zmieszanych (i nie tylko) miało ograniczyć potencjalne szkody dla środowiska ale również poprzez uzyskany efekt skali obniżyć koszty stałe. Pomimo, iż wdrażanie nowego systemu gospodarki odpadami było dużym wyzwaniem dla wielu gmin, powyższe założenia i oczekiwania były przez nas akceptowane a nawet oczekiwane. Czytaj dalej zawiadomienie do UOKiK o zbadanie cen odpadów komunalnych

Zostań członkiem Związku Samorządów Polskich

Istnienie korporacji samorządowych ma niezwykle długą tradycję i faktyczne uzasadnienie. Stowarzyszając się możemy reprezentować wspólne interesy, pomysły, potrzeby, ale również podejmować wspólne przedsięwzięcia, badania.

Korporacje samorządowe mają również swoje wyjątkowe umocowanie w komisji wspólnej rządu i samorządu, która opiniuje szereg projektów uchwał i rozporządzeń.

Członkostwo wiąże się również z obowiązkiem uiszczania składek członkowskich, które w przypadku Związku Samorządów Polskich są liczone od liczby mieszkańców wg. stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego i wynoszą odpowednio:

  • samorządy gminne – 0,10zł od mieszkańca,
  • samorządy powiatowe – 0,10zł od mieszkańca,
  • samorządy wojewódzkie – 0,03zł od mieszkańca.

Zapraszamy do współpracy.

Przydatne dokumenty:
 Przykładwowy projekt uchwały: 
uchwała_w_sprawie_przystapienia_Miasta_Sulejowek_do_stowarzyszenia_Zwiazek_Samorzadow_Polskich.
 Statut stowarzyszenia Związek Samorzadów Polskich: statut_zsp