Kompleksowe oprogramowanie dla gmin (automatyczna aktualizacja BIP i sprawozdań)

W przeciętnym urzędzie gminnym funkcjonuje około 25 programów, nie licząc pakietów biurowych czy programów antywirusowych. Tylko niektóre są dostarczane przez administrację państwową np.: Źródło, Bestia, Cepik, ePuap. Pozostałe programy: księgowe, podatkowe, elektronicznego obiegu dokumentów, zarządzania gospodarką odpadową, BIP, kadrowo-płacowe, zarządzania oświatą, geodezyjne itd.  są samodzielnie zakapowane i instalowane przez urzędy gminne. Taki stan rzeczy powoduje brak pełnej zgodności pomiędzy programami, konieczność migracji, eksportowania, importowania a czasem przepisywania danych ręcznie pomiędzy programami. Niektórzy dostawcy oprogramowania potrafili opóźniać integrację z konkurencyjnym programem, co mogło być „zachętą” do zakupu ich wersji.

Propozycja: Wszystkie gminy działają na podstawie tych samych przepisów, zatem świadczą te same usługi swoim mieszkańcom. Zamówienie przez Rząd jednej, kompleksowej aplikacji która stanowiłaby kompleksowe środowisko pracy dla urzędników, umożliwiłoby standaryzację usług, pełną wewnętrzną zgodność oraz możliwość automatycznej wymiany danych (decyzji, dokumentów) pomiędzy urzędami. Oprogramowanie obejmowałoby zarówno całkowicie elektroniczny obieg dokumentów, ich tworzenie,  wydawanie decyzji, tworzenie rejestrów i wysykę (etc.). Urzędnik przechowywałby tam również swoje wzory dokumentów, dokumenty robocze, dane źródłowe… Każda zmiana ustawowa lub na poziomie rozporządzenia byłaby centralnie implementowana w system.

Korzyści: Pełna zgodność wewnętrzna i zewnętrzna. Automatyczne wysyłanie i odbieranie korespondencji urzędowej. Brak konieczności sporządzania sprawozdań, które wykonywałby się automatycznie po np. zamknięciu roku. Ponadto instytucja kontrolująca mogłaby w dowolnym czasie mieć dostęp do danych zbiorczych wszystkich gmin. Niektóre dane publiczne automatycznie publikowałyby się w BIP np. rejestry zatwierdzonych umów. Nastąpiłby wzrost efektywności pracy, co pozwoliłoby na redukcję zatrudnienia lub ewentualne przesunięcie wolnych mocy przerobowych urzędu do innych zadań. Rozpatrując Polskę samorządową jako całość, pojawiła by się również oszczędność wynikająca z faktu poniesienia kosztów zakupu jednego programu dla wszystkich – co byłoby efektywne ekonomiczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *