Kompleksowe oprogramowanie dla gmin (automatyczna aktualizacja BIP i sprawozdań)

W przeciętnym urzędzie gminnym funkcjonuje około 25 programów, nie licząc pakietów biurowych czy programów antywirusowych. Tylko niektóre są dostarczane przez administrację państwową np.: Źródło, Bestia, Cepik, ePuap. Pozostałe programy: księgowe, podatkowe, elektronicznego obiegu dokumentów, zarządzania gospodarką odpadową, BIP, kadrowo-płacowe, zarządzania oświatą, geodezyjne itd.  są samodzielnie zakapowane i instalowane przez urzędy gminne. Taki stan rzeczy powoduje brak pełnej zgodności pomiędzy programami, konieczność migracji, eksportowania, importowania a czasem przepisywania danych ręcznie pomiędzy programami. Niektórzy dostawcy oprogramowania potrafili opóźniać integrację z konkurencyjnym programem, co mogło być „zachętą” do zakupu ich wersji. Czytaj dalej Kompleksowe oprogramowanie dla gmin (automatyczna aktualizacja BIP i sprawozdań)

QR Cody na dowodach osobistych, ratownictwo medyczne

Ratownicy medyczni wezwani do zdarzenia w którym trzeba udzielić pomocy osobie nieprzytomnej, lub takiej z którą jest utrudniony kontakt, podejmują ryzyko zastosowania niewłaściwej procedury medycznej. Niektóre choroby przewlekłe (choroby serca, endokrynologiczne, uczulenia na niektóre leki, cukrzyca) lub choroby zakaźne (HIV, WZW) wymagają innego traktowania lub po prostu podania leku który ktoś zapominał wziąć.   Czytaj dalej QR Cody na dowodach osobistych, ratownictwo medyczne

Rozdział środków centralnych według faktycznych potrzeb

Formuła klasycznego podziału na gminy miejskie i wiejskie dawno się wyczerpała. Najbogatsze gminy w Polsce to najczęściej gminy wiejskie: Kleszczów, pod Warszawą – Lesznowola. Pomimo tego gminy te korzystają z niektórych przywilejów finansowych np. z tak zwanej „wagi wiejskiej” przy wyliczaniu subwencji oświatowej. Wśród gmin najbiedniejszych również jest najwięcej gmin wiejskich, dla których pomoc być może jest niewystarczająca. Wiele innych gmin borykających się z wyzwaniami finansowymi, małymi szkołami lub gwałtownie rosnącymi potrzebami są przez system niezauważone. Czytaj dalej Rozdział środków centralnych według faktycznych potrzeb

Międzygminne obwody szkolne i międzygminne rozliczanie się za swojego ucznia

Przy granicach poszczególnych gmin powstają nowe osiedla mieszkaniowe. Czasem są to duże osiedla wielorodzinne, z których do podstawowej szkoły obwodowej jest bardzo daleko, natomiast kilkaset metrów dalej jest szkoła w innej gminie. Frustracja rodziców i dzieci jest duża, zwłaszcza gdy widzą podstawówkę innej gminy z okna a do własnej muszą być dowożone lub przemieszczać się bardzo daleko. Czytaj dalej Międzygminne obwody szkolne i międzygminne rozliczanie się za swojego ucznia

Regulator cen dla Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)

Obecne przepisy utrwalają silną pozycję przedsiębiorstw (prywatnych i samorządowych), które na 2012 rok posiadały właściwą decyzję środowiskową. Odpady z gmin mogą trafiać wyłącznie do RIPOKów w konkretnych regionach/podregionach. W Wojewódzkich Planach Gospodarki Odpadami (WPGO) zostały określone maksymalne ilości odpadów które mogą być przetwarzane przez poszczególne instalacje, natomiast wytwarzane ilości odpadów w poszczególnych regionach/podregionach bywają większe. Taka sytuacja powoduje, że RIPOKi często mogą dowolnie kształtować poziom cen, gdyż i tak trafią do nich odpady z danego regionu, których jest po prostu więcej. Co prawda istnieje obowiązek (na żądanie) podania kalkulacji kosztowej ale z uwagi na ogólność zapisów, odpowiedź najczęściej zawiera tylko jedną pozycję: cenę usługi. Czasem gmina jest zmuszona do dostarczania swoich odpadów do bardziej oddalonego i droższego RIPOK pomimo, iż bliżej (ale w innym regionie) znajdować się może tańszy. Na tym rynku nie funkcjonuje wolnorynkowy mechanizm samoregulacji, wytworzyła się struktura podobna do monopolistycznej. Gminy  w ostatnim czasie notują nawet kilkukrotny wzrost cen, niezależny od poziomu opłat środowiskowych lub innych obiektywnych czynników. Czytaj dalej Regulator cen dla Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)

Baza inicjatyw. Przekształcenie obowiązku meldunkowego w centralny rejestr adresów zamieszkania

Celem naszego stowarzyszenia jest między innymi inicjowanie oraz wspieranie inicjatyw, które mogą przełożyć się na poprawę jakości życia naszych mieszkańców, zmniejszą biurokrację czy poprawę efektywności funkcjonowania JST. Poniżej znajduje się roboczy skrót jednej z naszych propozycji. Postaramy się systematycznie informować Was o podobnych inicjatywach na naszej stronie w dziale baza inicjatyw.

Przekształcenie obowiązku meldunkowego w centralny rejestr adresów zamieszania Czytaj dalej Baza inicjatyw. Przekształcenie obowiązku meldunkowego w centralny rejestr adresów zamieszkania