Zostań członkiem Związku Samorządów Polskich

Istnienie korporacji samorządowych ma niezwykle długą tradycję i faktyczne uzasadnienie. Stowarzyszając się możemy reprezentować wspólne interesy, pomysły, potrzeby, ale również podejmować wspólne przedsięwzięcia, badania.

Korporacje samorządowe mają również swoje wyjątkowe umocowanie w komisji wspólnej rządu i samorządu, która opiniuje szereg projektów uchwał i rozporządzeń.

Członkostwo wiąże się również z obowiązkiem uiszczania składek członkowskich, które w przypadku Związku Samorządów Polskich są liczone od liczby mieszkańców wg. stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego i wynoszą odpowednio:

  • samorządy gminne – 0,10zł od mieszkańca,
  • samorządy powiatowe – 0,10zł od mieszkańca,
  • samorządy wojewódzkie – 0,03zł od mieszkańca.

Zapraszamy do współpracy.

Przydatne dokumenty:
 Przykładwowy projekt uchwały: 
uchwała_w_sprawie_przystapienia_Miasta_Sulejowek_do_stowarzyszenia_Zwiazek_Samorzadow_Polskich.
 Statut stowarzyszenia Związek Samorzadów Polskich: statut_zsp