Rada stowarzyszenia

Marian Niemirski – Przewodniczący

Jarosław Siekierko – Wiceprzewodniczący

Marian Kmieciak – Członek

Krzysztof Sobczak – Członek

Grzegorz Płocha – Członek

Marek Klimek- Członek